U bent hier: Home › Ledenadministratie › Opzegtermijn lidmaatschap

Opzegtermijn lidmaatschap

Leden dienen op te zeggen voor 1 december. Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk, bij voorkeur per e-mail, te geschieden bij de ledenadministratie. Bij het niet in acht nemen van deze datum is de volledige contributie verschuldigd. Opzegging van het lidmaatschap wordt per e-mail door de ledenadministratie bevestigd. Het verdient aanbeveling deze bevestiging zorgvuldig te bewaren.

Oranje Tennisclub
t.a.v. de ledenadministratie
Van Zaeckstraat 100
2596TV Den Haag


Ogenblik a.u.b. ...