U bent hier: Home › Nieuws

Nieuws

Algemeen nieuws: Clubhuis vanaf vrijdagmiddag weer open: welkomstborrel
   (01-02-2018)

Vrijdag 2 februari vanaf 17.00 uur is het clubhuis weer geopend. De afgelopen weken is Carola druk in de weer geweest om het clubhuis op te frissen, en van buiten ziet het er al heel gezellig uit! Kom vrijdagmiddag zelf kijken tijdens de get-to-know-the-owner & welkomstborrel. Vanaf 3 februari zal het clubhuis zoveel mogelijk geopend zijn, maar gezien de opstartfase zijn er nog geen vaste tijden. 

(Terug naar boven)


Algemeen nieuws: 18 maart - OTC OPEN DAG
   (30-01-2018)

Zondag 18 maart aanstaande opent OTC van 14 – 17 uur zijn parkdeuren voor de Open Dag! OTC-(jeugd)leden kunnen enthousiaste & sportieve kinderen uit de buurt uitnodigen, die samen met hun ouders, vriendjes en/of vriendinnetjes een kijkje kunnen komen nemen op onze bijzondere en gezellige tennisclub. Onder de bezielende begeleiding van onze trainers, wordt er die middag natuurlijk volop getennist. Er zijn tennisrackets te leen voor jong & oud. Ouders krijgen informatie over o.a. tennislessen, lidmaatschap en (jeugd)competities. 

 

Trainers Jan-Rienk en Richard staan klaar voor het geven van advies en beantwoorden graag vragen. Tevens kunnen ze goed het niveau van de kinderen inschatten en beschikbaarheid aangeven voor de zomerlessen, die starten vanaf 26 maart.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

Van 14-15 uur:  Tennissen voor kinderen vanaf 6 jaar

Van 15-16 uur:  Informatieronde voor alle ouders/volwassenen over de club OTC, jeugdtennis, lessen en lidmaatschappen

Van 16-17 uur:  Tennissen ouders/volwassenen

(Terug naar boven)


Algemeen nieuws: Informatie avond
   (21-11-2017)

Op maandagavond 20 november jl. heeft in het clubhuis een informatie-avond plaatsgevonden, waarbij het bestuur tekst en uitleg heeft gegeven over de onderwerpen pacht van het clubhuis en de ontwikkelingen bij onze buren en de rol van OTC daarin. Het was een zeer goed bezochte avond, heel fijn om te weten dat zoveel leden zich het belang van de club aantrekken!
 
Het bestuur heeft onder meer kritische vragen gekregen over het vertrek van Paul (en Constanze). Paul is door velen als zeer vriendelijk ervaren en zijn vertrek roept vraagtekens op. De goede aspecten van Paul heeft het bestuur altijd onderschreven. Kritische aandachtspunten zijn echter niet voldoende aangepakt naar de mening van het bestuur. Paul heeft uit eigen beweging opgezegd. Het bestuur respecteert dat, de conclusie is getrokken dat aan beide zijden niet aan de verwachtingen werd voldaan. Het bestuur heeft inmiddels samen met een klankbordgroep een nieuwe pachter gezocht en gevonden: Carola van Nispen tot Sevenaer.  
Vastgesteld is dat het bestuur beter kan communiceren naar de leden over de samenwerking met de pachter. Voortaan zal elk kwartaal worden geëvalueerd (samen met de klankbordgroep) en zullen de conclusies zoveel mogelijk worden gedeeld met de leden.
Op 15 december a.s. is er in het clubhuis vanaf 18.00 uur een gecombineerde kerstborrel/afscheidsborrel van Paul en Constanze. 

Het andere onderwerp dat het bestuur bezighoudt, zijn de ontwikkelingen bij de WW en bij HVV/HCC, onze buren. Feit is dat HVV/HCC een interne  commissie ontwikkeling heeft gevraagd plannen te presenteren voor het uitbreiden van de vereniging, waarbij onder meer de wens is een extra groot grasveld neer te leggen. Daarbij zijn de terreinen van OTC en WW ingemeten en zijn tekeningen gemaakt om bepaalde door HVV/HCC gewenste ontwikkelingen te schetsen. Daarbij is HVV/HCC in gesprek met de eigenaren van het park OTC en de WW en hebben naar verluidt een intentieovereenkomst gesloten voor mogelijke koop van onder meer ‘ons’ park. Daarbij is benadrukt door HVV/HCC dat eventuele plannen geen doorgang zullen vinden zonder toestemming van OTC en dat aan de identiteit en waarde van OTC veel belang wordt gehecht.
OTC is zelf, zoals velen weten, al lang in gesprek met de heer Kröner, eigenaar van ons park, om ofwel een minder knellende huurovereenkomst overeen te komen, óf het park zelf te kopen. Die onderhandelingen worden door de activiteiten van HVV/HCC doorkruist. Uitgangspunt van OTC is dat de vereniging op haar plek wenst te blijven, gesprekken over alternatieven slaat het bestuur echter niet af. Het bestuur heeft een werkgroep geformeerd om de gesprekken te vervolgen en de alternatieven te bekijken en zal ook externe expertise inschakelen voor zover mogelijk. Ondertussen behoudt OTC uiteraard haar rechten voortvloeiende uit de huurovereenkomst en zet het bestuur vol in op een prachtige tennisperiode aan de Van Zaeckstraat!

Tot zover een verslag van de informatie-avond. Voor meer informatie kunt u uiteraard ook altijd bij het bestuur terecht.
 
Sportieve groet,
 
Het bestuur

(Terug naar boven)

 

 


Ogenblik a.u.b. ...