U bent hier: Home › Jeugd › Jeugd Algemeen

Jeugd Algemeen

OTC heeft een jeugdafdeling met ongeveer 230 jeugdleden in een leeftijdsopbouw van 7 tot 18 jaar. De organisatie van de verschillende activiteiten voor de jeugd wordt georganiseerd en gecoördineerd door de Jeugdcommissie (JC) met behulp van het jeugdbestuur.

OTC is vooral een buurt-, vrienden- en familieclub; de meeste jeugd woont in de buurt en heeft familie en/of vrienden die ook lid zijn. Aanmelding kan via deze website onder het kopje ledenadministratie.

Taakverdeling Jeugdcommissie
- Annemarie ter Haar: voorzitter
- Marlijn van Gellicum: secretaris
- Meike de Haas: zondagcompetitie (rode en oranje bal)
- Stephanie Basters: zondagcompetitie (rode en oranje bal)
- Katja Op de Coul: woensdag- en zondag competitie
- Hedy Frank: woensdag- en zondag competitie
- Florentine Molkenboer: contactpersoon TennisTops (trainingen) en Tenniskids. Tevens bestuurslid voor de jeugd.  

 Tennistops
Jan-Rienk van de Poel en Richard Noltenius verzorgen de lessen op OTC. De samenwerking is tot stand gekomen om de selectie (jeugd-)spelers van de clubs beter te kunnen voorzien in haar behoeften. 

Voor de recreantenleerlingen zijn er ook meer mogelijkheden; omdat we met meerdere trainers werken kunnen zij iedere dag terecht voor tennislessen. Alle trainers zijn gediplomeerd en hebben minimaal hun Trainer A-licentie. Florentine Molkenboer, al jaren actief op OTC,  houdt zich bezig met de coördinatie en indeling van de trainingsgroepen.

Verder werken wij nauw samen en worden goed ondersteund door de Jeugd Commissie en Technische Commissie. Naast het verzorgen van de tennislessen willen wij meer betekenen voor de club. Zo organiseren wij Jeugdtrainingsweken en zijn wij bezig met het opzetten van selectietrainingen.

Het Jeugdbestuur
Een groep actieve jeugdleden zit in het Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur staat onder leiding van C
laire de Graaf en Jan d'Engelbronner en bestaat uit de volgende jeugdleden: Lizelotte d'Engelbronner, Floor Stork, Coco Kruger, Xavi Noltenius, Just Ozinga, Hidde Delissen en Sterre Molkenboer. Het jeugdbestuur organiseert o.a. het paaseitjestoernooi (inclusief warming-up), evenementen voor de jeugd en het jeugdkamp in samenwerking met de jeugdcommissie. Daarnaast helpt het jeugdbestuur de jeugdcommissie waar nodig.

Toernooien
De jeugdcommissie en de trainers vinden het belangrijk dat er wedstrijden gespeeld worden. Daarom hopen we dat de kinderen zoveel mogelijk meedoen aan toernooien. Van de betere spelers wordt verwacht dat ze minimaal 3 toernooien spelen en meedoen aan de Onderlinge. 

De Jeugd- en Mini Onderlinge
Elk jaar wordt de Jeugd- en Mini Onderlinge georganiseerd, dit is een van de hoogtepunten van het seizoen en staat open voor alle leden.

De Jeugd Onderlinge wordt in 3 categorieën gespeeld

1) Middelbare school (categorie 1)

2) Basisschool met GROENE bal op hele baan (categorie 2),

3) Basisschool t/m 11 jaar met ORANJE bal op 3/4 baan (dubbel mag ook een mixed dubbel zijn);

De onderdelen zijn enkelspel, dubbelspel en/of mixed dubbel. In elk onderdeel wordt een verliezersronde gespeeld.

Voor de kinderen die met RODE ballen spelen, in het miniveld spelen of nog helemaal niet of nauwelijks wedstrijdjes gespeeld hebben, wordt de Mini Onderlinge op één zondagochtend georganiseerd.

De jeugdcommissie organiseert deze wedstrijden in samenwerking met de seniorenwedstrijdleiding van de Onderlinge. De Jeugd Onderlinge duurt 1 1/2 week, in die tijd kan er nauwelijks vrij gespeeld worden, maar van het kijken naar tenniswedstrijden valt ook een heleboel te leren en te kijken valt er genoeg!


Ogenblik a.u.b. ...