Lidmaatschap OTC Tarieven 2020

Op de 9 premium gravel + banen van OTC kan het gehele jaar door worden gespeeld, met uitzondering van periode met vorst/dooi in de wintermaanden. De banen zijn open van 's ochtends 09.00 uur tot 's avonds 23.00 uur. In het weekend tot 20.00 uur. In de avond kan op 4 banen met verlichting worden gespeeld.    

Tijdens de ALV (februari 2021) zullen de tarieven voor 2021 vastgesteld gaan worden.

OTC kent de volgende lidmaatschappen voor 2020: 

Senioren Bedrag Omschrijving
Senior lid 285,00 22 jaar en ouder
Dag lid 210,00 Spelen op werkdagen (ma-vrij) tot 15.00 uur
Student lid 160,00 19 - 21 jaar of studerend
Buiten lid 165,00 Niet wonend in de regio Haaglanden plus Voorschoten
Jeugd    
Tenniskids 40,00 Basisschool (5 t/m 6 jaar)
Jeugd I 110,00 Basisschool (7 t/m 11 jaar)
Jeugd II    135,00 Middelbare school (12 t/m 18 jaar)
Familie lidmaatschap    
1 kind 670,00 2 ouders senior lid & 1 kind (jeugd I of II)
2 kinderen 770,00 2 ouders senior lid & 2 kinderen (jeugd I of II)
3+ kinderen 870,00 2 ouders senior lid & 3 of meer kinderen (jeugd I of II)

 

Opmerkingen:

1)    Een verenigingsjaar van OTC loopt van 1 januari t/m 31 december
2)    Als peildatum voor de leeftijden geldt 1 januari van elk jaar;
3)    Familielidmaatschap geldt alleen als twee ouders het volledige lidmaatschap betalen. Tenniskids worden niet meegerekend; 
4)    Aan de KNLTB competitie kunnen  jeugd-, student- en seniorleden (exclusief dagleden en buitenleden) deelnemen.

Aan leden die na 1 juni van het verenigingsjaar lid worden, wordt een korting verleend van 25%. Aan leden die na 1 augustus van het verenigingsjaar lid worden, wordt een korting verleend van 50%.