ALV 25 november 2019

Agenda en uitnodiging extra Algemene Ledenvergadering
Oranje Tennis Club

Het bestuur van OTC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering die zal plaatsvinden op maandag 25 november 2019 in het OTC clubhuis, Van Zaeckstraat 100 te Den Haag. De vergadering zal om 20.00 uur aanvangen. Vanaf 19.30 uur kunt u in het clubhuis terecht. De stukken voor de ALV vind je hier en kun je inzien ná inloggen. (hoe log ik in)

Agenda
1.                  Opening
2.                  Ingekomen stukken
3.                  Goedkeuring nieuwe overeenkomst met parkeigenaar
                     ·         Baanonderhoud
                     ·         verlichting
4.                  Discussie horeca beleid
5.                  Rondvraag
6.                  Sluiting

Nieuws overzicht