Erevoorzitters, Ereleden en Leden van Verdienste

Uit de Statuten van OTC:

Leden die zich op bijzondere wijze jegens de vereniging onderscheiden hebben en leden die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, tot erelid dan wel lid van verdienste benoemd worden. 

Erevoorzitters

1918                  jhr. W.H. Hooft †
1921                  V.R. Los van Aarlanderveen †
1926                  F.H. Martin Koch †
1931                  C. van der Hoop †
1946                  mr Th. O. Palthe †
1956                  C. Dekker (postuum) †
1985                  C.K. Dekker †
2000                  ir F.V. Engelenburg †

Ereleden

1925                  J. van Gheel Gildemeester †
1946                  mw. W. Giel †
1946                  mr. W. van Heel †
1946                  mw. Chr. M. Pool †
1959                  H.W. van der Lee †
1964                  mw. J.R. Sikkens †
1968                  drs. Th. A. van der Spil †
1982                  mw. mr L.M. van den Broeke-van Dijk †
1996                  mw. J.M. Nijkerk-Moussault
2000                  mr. J.A.Th. Bollerman
2014                  mr. H.A. Koemans
2016                  mw. A.M. Fetter

Leden van verdienste

1954                  mr J.W. Muller †
1960                  mw. J. Knaap-Cremer †
1960                  J.W. van Aalst †
1960                  J.A. Cijfer †
1962                  mr R.M. Gallas †
1963                  drs J.C. Jansse †
1966                  mw. mr W. de Jong-Tamminga van Eijsinga †
1968                  mw. M.L.J. Janssens
1969                  drs H.R. van den Broeke †
1971                  Th.E. Rueb †
1974                  ir F.V. Engelenburg †
1974                  A. de Grave †
1975                  mw. M.S. Beets-Jentink †
1977                  mr J. Stakenburg †
1978                  mr R.F.J. Koekebakker
1981                  mw. W.D. Lucas-Duitgenius †
1985                  J.W. Dommers
1985                  ir W. Leeuwenburgh
1988                  dr R.M. Castelein
1989                  mr J.A.Th. Bollerman
1989                  mw. J.L. Bollerman-Douwes Dekker
1989                  C. van de Poll †
1991                  mw. A.M. Willinge-Nieuwdorp †
1992                  mw. H.J. Voûte-Keijser
1993                  ir E. de Groot
1994                  mw. A.P. Slingenberg-Broertjes
1995                  mw. A.M. Fetter
1995                  J.J.L. Willinge
1999                  A.A. Nijkerk
1999                  mw. M.R. van Doorn-Versteegh
2000                  mw. F.K. Nassy
2001                  mw. T. Hoogeveen †
2002                  mw. K. Koemans-van Kessel †
2005                  mw. M. van Goor-Sodderland
2005                  mr. R.J. Kasten
2009                  mw. S. Rishworth-la Lau †
2020                  mw. M. d'Engelbronner-Bouwman
2020                  R. Blomsma
2020                  mw. F.N. Molkenboer-Schneider
2021                  mw. E.A.E. Mulders
2021                  J.D. Bokhoven
2022                  mw. E.T.H.M. Mulders-Franssen (voorgedragen, bekrachtigd tijdens ALV 2023) 
2022                  R.W. van Koesveld (voorgedragen, bekrachtigd tijdens ALV 2023) 

Ereleden Overzicht