Reserveren van een baan via website of clubapp

 
Update: 14 november 2020 
Zolang het clubhuis gesloten is, kan niet worden geïntroduceerd en DUS NIET WORDEN GESPEELD MET NIET-LEDEN! Het bestuur ontvangt herhaaldelijk meldingen over leden die met niet-leden op de baan staan. Onze leden moeten hierin hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Leden mogen hierop ook door anderen worden aangesproken. 
 
Leden reserveren online een baan via website of ClubApp (voor instructies, zie pagina ClubApp). Zolang het clubhuis gesloten is, kan geen gebruik worden gemaakt van het afhangbord. 
Voor het online afhangen geldt een aantal voorwaarden: 
- een lid kan maximaal 2 reservering per keer inplannen
- na het vervallen van de eerste reservering (met een wachttijd van 15 minuten) kan pas een volgende reservering worden ingepland
- een lid kan maximaal één dag van te voren een reservering doorvoeren: de reservering kan alleen voor vandaag of morgen worden ingepland 
- de speeltijd is standaard 45 minuten, ongeacht of er een enkel of een dubbel wordt gespeeld
ivm de tijdelijke verzwaring van de Covid-19 maatregelen (ingaande 4 november 2020), is het alleen mogelijk om met 2 leden een baan te reserveren
- in het systeem zijn alleen nog vaste blokken van 45 minuten te reserveren om onze leden zo efficiënt mogelijk van de banen gebruik te kunnen laten maken
blokreserveringen (2 aaneengesloten reserveringen door dezelfde spelers) op een lichtbaan (5 t/m 8) zijn na 18.00 uur niet toegestaan. De tweede reservering wordt bij controle automatisch uit het systeem verwijderd. 
 
NB: wanneer een vooraf ingeplande lesbaan door omstandigheden (plassen, kapotte verlichting o.i.d.) tijdelijk niet beschikbaar is, dan hebben de trainers toestemming van het bestuur om de training te geven op een baan die wel bespeelbaar is. Wanneer leden hier een reservering hebben uitstaan, komt deze helaas te vervallen. Uiteraard wordt dit op het moment zelf door de trainers met de leden in kwestie besproken en nogmaals toegelicht. Dit zijn uitzonderlijke situaties en komen gelukkig zelden voor.   
 
Houd dus rekening met andere leden en geef iedereen de ruimte om een baan af te hangen. De drukte in de middaguren zal zich concentreren op de jeugd (inclusief trainingen); einde middag en avond zijn dit veelal senioren. 
TIP: Maak waar mogelijk ook gebruik van de luwte-uren in de ochtend en middag. Dit zorgt voor een betere spreiding. 
 
Je kunt heel eenvoudig afhangen via de website, hiervoor moet je wel zijn ingelogd (Zie pagina 'Hoe log ik in?'). 

 

 + + 

BELANGRIJKE REGELS BIJ AFHANGEN EN VRIJ SPELEN: 
- conform het geldende protocol is digitaal reserveren verplicht. Alleen dan mag er gespeeld worden. Ga bij aankomst op OTC ook spelen op de baan die je hebt afgehangen, ongeacht of er banen leegstaan of niet. Door het bestuur worden op willekeurige momenten checks gedaan of spelers lid/niet-lid zijn en of de reservering via ClubApp/website is ingevoerd. Helaas worden er regelmatig oud- en/of niet-leden spelend gezien op onze banen; het bestuur mag te allen tijde zowel het spelend lid als het niet-lid hierop aanspreken.
- mocht een niet-lid overwegen om (weer) lid te worden, stuur dan een bericht naar ledenadministratie@oranje-tc.nl voor de mogelijkheden.
- het reserveren van twee aaneengesloten blokken door hetzelfde lid is op piekmomenten niet wenselijk. Wanneer er sprake is van een overvolle planning kan het bestuur besluiten om de tweede reservering uit het systeem te verwijderen.

Afhangen gaat als volgt:
- Je selecteert de leden met wie je wilt spelen. Het systeem onthoudt degenen met wie je al een keer hebt gespeeld.
- Je klikt op "overzicht" en dan krijg je een overzicht van de banen waarop je kunt spelen. Je klikt op "Reserveer" achter welke baan op welke periode je wilt reserveren. Er staat aangegeven welke banen al zijn gereserveerd. Je reservering is nu ingepland. Als het clubhuis gesloten is, hoef je deze reservering niet op de club te bevestigen. 

Reserveren via de ClubApp (info over downloaden ClubApp) is ook mogelijk, dit gaat als volgt:
- Ga naar dashboard (3 horizontale streepjes linksboven
- Klik Tennisbaanreserveringen
- Klik "+" voor nieuwe reservering
- Selecteer de spelers
- Selecteer baan en tijd
- Bevestigen

Mocht het echt helemaal niet lukken? Stuur dan een mailtje naar secretariaat@oranje-tc.nl
We streven ernaar om dan zo spoedig mogelijk te reageren. Het mailadres wordt een aantal keer per dag gecheckt, dus er kan wat tijd tussen zitten.  

Nieuws Overzicht