Jan-Dirk Bokhoven

Tijdens de OTC Onderlinge 2021 is Jan-Dirk door het bestuur voorgedragen als Lid van Verdienste van OTC; tijdens de ALV van 21 maart 2022 is de voordracht door de leden goedgekeurd. 

Jan-Dirk heeft ondertussen een uitgebreide staat van dienst; zo heeft hij zich in de jaren '80 onder andere ingezet op het gebied van communicatie voor de OTC nieuwsbrief & webredactie en zat hij in de Commissie Strategische Kerngroep en de Commissie Aankoop Park. Tevens heeft hij jaren in de Kascommissie gezeten, gevolgd door zijn functie als Penningmeester van 2016 - 2020 in het OTC Bestuur. 
Tegenwoordig is Jan-Dirk nog altijd regelmatig te vinden op OTC als actief lid van de Kluscommissie...een materiaalhok bouwen, lampjes ophangen of het opzetten van de tent op het terras...niks is hem - en zijn kluscompanen - te veel! Dank Jan-Dirk voor jouw inzet in al die jaren! 

Ereleden Overzicht