Bestuur

Het bestuur van OTC is er voor alle leden en probeert op een zo transparant mogelijke wijze te communiceren. Dat betekent dat de bestuursleden altijd aan te spreken zijn op de aandachtsgebieden die zij beheren. Het bestuur vergadert regelmatig, waarin alle lopende zaken worden besproken en het beleid verder vorm wordt gegeven. Minimaal eenmaal per jaar vindt een ledenraadpleging plaats via de Algemene Leden Vergadering. 

Het bestuur bestaat per 11 februari 2019 uit de volgende personen: 

Vacature voorzitter
Marjolijn d’Engelbronner-Bouwman secretaris
Jan Dirk Bokhoven  penningmeester
Vacature commissaris competitie en toernooien
Judith Thompson-Sepmerij commissaris accommodatie en park 
Florentine Molkenboer-Schneider  commissaris jeugd

Het bestuur is bereikbaar via secretaris@oranje-tc.nl
De penningmeester is bereikbaar via penningmeester@oranje-tc.nl.

De taakverdeling van het bestuur is beschreven in het onderstaande document. 

Downloads: