Statuten en huishoudelijk reglement

De statuten en het huishoudelijk reglement van OTC zijn voor iedereen toegankelijk, en hieronder gepubliceerd. Het bestuur werkt aan een herziening van beide documenten. 

Downloads: