OTC & het coronavirus: registratieplicht OTC-leden & bezoekers

De komende tijd worden op ons park veel mensen verwacht, niet alleen OTC-leden, maar ook externe bezoekers. We streven ernaar om alle aanwezigen te ontvangen in een corona-veilige omgeving. Evenementen en activiteiten worden met elkaar – organisatie & deelnemers – uitgevoerd binnen de mogelijkheden van alle corona-maatregelen. We vragen daarom iedereen, ook de niet-spelende toeschouwers, om de corona-regels te respecteren. 

De overheid heeft eerder deze maand via een persconferentie nieuwe/aangescherpte maatregelen afgekondigd in de strijd tegen COVID-19. Deze nieuwe maatregelen hebben ook consequenties voor OTC en Brasserie Kecil. Wij vragen nadrukkelijk jullie aandacht voor de registratieplicht die per direct geldt. Iedereen van 18 jaar of ouder die het park betreedt is verplicht een gezondheidscheck en een aanwezigheidsregistratie in te vullen. Dus ook als je online een baan hebt gereserveerd. 

Registratie kan op twee manieren:

1. Door middel van een QR-code die je met een smartphone scant. Er verschijnt dan een vragenlijst die ingevuld dient te worden. Een app voor het scannen van QR codes is gratis verkrijgbaar in de appstore of Google Play.

2. Het registratieformulier kan ook worden ingevuld via de volgende link: Registratie OTC. Deze link kan online ingevuld worden voordat je naar OTC gaat, mocht je geen smartphone hebben. 

De QR codes hangen in en rond het clubhuis. Registratie geldt voor iedereen (spelende leden, trainers, ouders en bezoekers). Er worden hierop geen uitzonderingen gemaakt. Het registreren is nog geen minuut werk en zorgt ervoor dat in het geval van een mogelijke besmetting, de andere aanwezigen op die dag heel snel geïnformeerd kunnen worden. Zo kan verdere verspreiding hopelijk worden voorkomen. De gegevens, die alleen worden gebruikt voor een eventueel bron- en contactonderzoek, worden twee weken bewaard en daarna verwijderd. 

We gaan ervan uit dat je bij het betreden van het park je houdt aan de geldende corona-regels: 

- Blijf thuis als jezelf of iemand uit jouw huishouden een van de volgende klachten heeft, OF als je de afgelopen 14 dagen in contact bent geweest met iemand met een van de volgende klachten: neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (38 ℃ >) of koorts, verlies reuk/smaak. MELD DIT DIRECT BIJ DE CORONA TOEZICHTHOUDER (Renée van Schaik e/o Désirée Boek) via secretaris@oranje-tc.nl

- Mocht je bij aankomst en/of tijdens een van de activiteiten een van bovenstaande klachten hebben of krijgen, MELD DIT BIJ DE CORONA TOEZICHTHOUDER via secretaris@oranje-tc.nl

- Bij aankomst op OTC eerst handen desinfecteren en registreren (zie hierboven)

- Houd 1,5 meter afstand buiten de baan

- Ontsmet/was je handen regelmatig en breng je eigen desinfecterende gel mee

- Schud geen handen en geef geen high five

- Vermijd fysiek contact met anderen en vermijd aanraking van andermans spullen, hekken, banken, netten, deuren etc.

- Breng zelf een paraplu mee wanneer het dreigt te gaan regenen; niet iedereen kan schuilen in het clubhuis!

- Meubilair niet verplaatsen

- Op het terras en in het clubhuis neemt iedereen zittend plaats

- Respecteren van de routing (eenrichtingsverkeer) op het park en in het clubhuis

Covid-19 Overzicht