Lidmaatschap OTC Tarieven 2020

Op de negen banen van OTC kan het gehele jaar door gespeeld worden. De banen zijn open van ’s ochtends 9.00 uur tot ‘s avonds 23.00 uur. Als het donker is, kan op vier banen met verlichting gespeeld worden. Gedurende de wintermaanden kan de speelmogelijkheid door weersomstandigheden beperkter zijn.

 

 OTC kent de volgende lidmaatschappen voor 2020:

Senioren Bedrag Omschrijving
Senior lid 285,00 22 jaar en ouder
Dag lid 210,00 Spelen op werkdagen (ma-vrij) tot 15.00 uur
Student lid 160,00 19 - 21 jaar of studerend
Buiten lid 165,00 Niet wonend in de regio Haaglanden plus Voorschoten
Jeugd    
Tenniskids 40,00 Basisschool (5 t/m 6 jaar)
Jeugd I 110,00 Basisschool (7 t/m 11 jaar)
Jeugd II    135,00 Middelbare school (12 t/m 18 jaar)
Familie lidmaatschap    
1 kind 670,00 2 ouders senior lid & 1 kind (jeugd I of II)
2 kinderen 770,00 2 ouders senior lid & 2 kinderen (jeugd I of II)
3+ kinderen 870,00 2 ouders senior lid & 3 of meer kinderen (jeugd I of II)

 

Opmerkingen:

1)    Een verenigingsjaar van OTC loopt van 1 januari t/m 31 december
2)    Als peildatum voor de leeftijden geldt 1 januari van elk jaar;
3)    Familielidmaatschap geldt alleen als twee ouders het volledige lidmaatschap betalen. Tenniskids worden niet meegerekend; 
4)    Aan de KNLTB competitie kunnen  jeugd-, student- en seniorleden (exclusief dagleden en buitenleden) deelnemen.

Aan leden die na 1 juni van het verenigingsjaar lid worden, wordt een korting verleend van 25%. Aan leden die na 1 augustus van het verenigingsjaar lid worden, wordt een korting verleend van 50%.