Lidmaatschap OTC Tarieven 2021

Update 20 maart 2021: Voor jeugdleden t/m 18 jaar is momenteel het maximum aantal bereikt en is een ledenstop ingesteld. Dit seizoen kunnen wij helaas geen nieuwe jeugdleden meer plaatsen. 

NB: De wachtlijst is niet van toepassing op kinderen waarvan minimaal één ouder of een broer/zus reeds lid is van OTC. Ook in het geval van een 'familie' aanmelding van minimaal één ouder in combinatie met één of meer kinderen geldt de wachtlijst niet. Er is echter geen garantie voor het kunnen volgen van tennislessen (zowel voor jeugd als voor senioren). 

+ + 

Op de 9 premium gravel+ banen van OTC kan het gehele jaar door worden gespeeld, met uitzondering van periode met vorst/dooi in de wintermaanden. De banen zijn open van 's ochtends 09.00 uur tot 's avonds 23.00 uur. In het weekend tot 20.00 uur. In de avond kan op 4 banen met verlichting worden gespeeld. In de wintermaanden kunnen afwijkende openings- en sluitingstijden worden gehanteerd. Dit wordt verwerkt in het online reserveringssysteem.

Tijdens de ALV (15 februari 2021) zijn de tarieven voor 2021 vastgesteld.

OTC kent de volgende lidmaatschappen voor 2021: 

Senioren Bedrag Omschrijving
Senior lid 295,00 22 jaar en ouder
Dag lid 215,00 Spelen op werkdagen (ma-vrij) tot 15.00 uur
Student lid 165,00 19 t/m 21 jaar of studerend
Buiten lid 170,00 Niet wonend in de regio Haaglanden plus Voorschoten
Jeugd    
Tenniskids 40,00 Basisschool (5 t/m 6 jaar)
Jeugd  145,00 Basis- & middelbare school (7 t/m 18 jaar) 
Familie lidmaatschap    
1 kind 680,00 2 ouders senior lid & 1 kind (jeugd)
2 kinderen 790,00 2 ouders senior lid & 2 kinderen (jeugd)
3+ kinderen 900,00 2 ouders senior lid & 3 of meer kinderen (jeugd)

 

Opmerkingen:

1)    Een verenigingsjaar van OTC loopt van 1 januari t/m 31 december
2)    Als peildatum voor de leeftijden geldt 1 januari van elk jaar;
3)    Familielidmaatschap geldt alleen als twee ouders het volledige lidmaatschap betalen. Tenniskids worden niet meegerekend; 
4)    Aan de KNLTB competitie kunnen  jeugd-, student- en seniorleden (exclusief dagleden en buitenleden) deelnemen.

Aan leden die na 1 juni van het verenigingsjaar lid worden, wordt een korting verleend van 25%. Aan leden die na 1 augustus van het verenigingsjaar lid worden, wordt een korting verleend van 50%.