Tarieven contributie

Op de negen banen van OTC kan het gehele jaar door gespeeld worden. De banen zijn open van ’s ochtends 9.00 uur tot ‘s avonds 23.00 uur. Als het donker is, kan op vier banen met verlichting gespeeld worden. Gedurende de wintermaanden kan de speelmogelijkheid door weersomstandigheden beperkter zijn.

 OTC kent de volgende lidmaatschappen voor 2018:

Soort lid Bedrag Omschrijving
Senior lid 275,00 22 jaar en ouder
Dag lid 200,00 Spelen op werkdagen (ma-vrij) tot 15.00 uur
Student lid 160,00 19 - 21 jaar of studerend
Buiten lid 160,00 Niet wonend in de regio Haaglanden plus Voorschoten
Jeugd    
Tenniskids 40,00 Basisschool (5 t/m 6 jaar)
Jeugd I 110,00 Basisschool (7 t/m 11 jaar)
Jeugd II    135,00 Middelbare school (12 t/m 18 jaar)
Familie lidmaatschap    
1 kind 650,00 2 ouders senior lid & 1 kind (jeugd I of II)
2 kinderen 750,00 2 ouders senior lid & 2 kinderen (jeugd I of II)
3+ kinderen 850,00 2 ouders senior lid & 3 of meer kinderen (jeugd I of II)

 

Opmerkingen:

1)    Een verenigingsjaar van OTC loopt van 1 januari t/m 31 december
2)    Als peildatum voor de leeftijden geldt 1 januari van elk jaar;
3)    Familielidmaatschap geldt alleen als twee ouders het volledige lidmaatschap betalen. Tenniskids worden niet meegerekend; 
4)    Aan de KNLTB competitie kunnen  jeugd-, student- en seniorleden deelnemen.

Aan leden die na 1 juni van het verenigingsjaar lid worden, wordt een korting verleend van 25%. Aan leden die na 1 augustus van het verenigingsjaar lid worden, wordt een korting verleend van 50%.