Vergunningsaanvraag verlichting banen 1 t/m 4

Update 16 juni 2021: Op 15 juni jl. is de omgevingsvergunning t.b.v. het plaatsen van de verlichting op de banen 1 t/m 4 van OTC aangevraagd bij de gemeente Den Haag. Na uitgebreid onderzoek naar de effecten van de te plaatsen ledverlichting op direct omwonenden (lichthinderonderzoek) alsmede de flora en fauna (ecologisch onderzoek), in het bijzonder vleermuizen, is geconstateerd dat, met de juiste aanpassingen op advies van de ecoloog, de verlichting geen extra hinder zal opleveren. De verlichting wordt zodanig geplaatst en afgesteld dat er zo min mogelijk strooilicht buiten de banen valt. Daarbij zorgen aan te brengen lichtkappen op de armaturen voor minimaal omgevingslicht. Het plaatsen van een (tijdelijk) groen doek op het hek achter de banen 3 en 4 aan de Van Zaeckstraat voorkomt lichtval op de groenstrook. Er wordt geen groen verwijderd en overlast aan de Van Zaeckstraat wordt voorkomen door alle materialen via de van Hogenhoucklaan en Park WW te laten aanleveren. De verwachting is dat, na het verlenen van de vergunning, de werkzaamheden medio oktober 2021 starten en ongeveer 1 week in beslag nemen. Daarna wordt de verlichting in gebruik genomen binnen de reeds afgesproken uren (tot 23.00 uur). Het bestuur van OTC hoopt de direct belanghebbenden hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht dit niet zo zijn, dan zijn wij uiteraard bereid om nadere toelichting te geven. U kunt dit kenbaar maken via secretaris@oranje-tc.nl 
+ + 

Lees meer

Najaars/winterperiode: actuele baanstatus

De afgelopen nachten hebben we dit seizoen voor het eerst te maken gehad met lichte nachtvorst. Wat betekent dit voor de banen en de bespeelbaarheid hiervan? Er zijn vele variabele factoren die bepalen of de banen bespeelbaar zijn of niet. En hoe communiceren we deze actuele baanstatus met onze leden?

Gedurende de gehele herfst-/winterperiode zijn de banen vanaf 10.15 uur te reserveren in het online reserveringssysteem. 

Lees meer
Banen slepen doe je zo

Sproeitijden & sleepinstructie banen

Om onze banen in optimale conditie te houden, moet de baan voor het verlaten in zijn geheel worden gesleept, dus inclusief achter- en zijkanten.
Hoe en wanneer je dat moet doen, lees je hieronder.

Sproeien banen: Dagelijks worden de banen meermaals gesproeid op vaste tijden via een geautomatiseerd systeem. 
De gemiddelde sproeitijd is ongeveer 5 minuten per baan. Het sproeisysteem begint op baan 6, vervolgens baan 5, baan 2, baan 1, baan 8, baan 7, baan 4, baan 3 en als laatste baan 9.
De baan dient droog te zijn voordat er weer getennist kan worden.
Voor het beste resultaat van de baan, dient deze te worden gesleept voordat de sproeiers aangaan.   
Sproeitijden: 08.00 uur, 11.00 uur, 13.00 uur, 15.00 uur, 18.00 uur & 22.00 uur.

Lees meer

Instructie baanonderhoud vrijwilligers OTC

Wat heb je nodig? De 2 vlakkers (zie foto) staan in het materiaalhok, gelegen achter baan 6, te bereiken via het muurtje (zie foto). Graag na gebruik ook daar weer terugzetten. De netten liggen altijd op de baan zelf.

Hoe ga je te werk? Eerst de gehele baan (inclusief zijkanten en achterkanten) goed slepen in de lengterichting (conform instructie, zie hieronder). Zodoende zijn onregelmatigheden en kuiltjes goed te zien. Kuiltjes kun je eerst met je schoen dichten en aanstampen. Daarna begin je met vlakken. Met de ‘zachte kant’ van de vlakker trek je vervolgens het oppervlak gelijk. Als alle oneffenheden zijn gevlakt, nogmaals de baan helemaal goed slepen.

Veel dank voor jullie hulp!! 

Lees meer

Banen

OTC heeft 9 gravel premium + banen. Op deze banen kan het hele jaar door gespeeld worden, behalve als het dooit. Als tijdens de winterperiode de banen niet bespeelbaar zijn, dan is dit vermeld op de homepage. Er zijn vier banen met verlichting, op deze banen kan tot 23.00 uur 's avonds gespeeld worden. 
Nu OTC zelf voor het onderhoud van de banen verantwoordelijk is, zijn we er allemaal bij gebaat om verstandig met de banen om te gaan! 

Hoe? 

Lees meer