Vergunningsaanvraag verlichting banen 1 t/m 4

Update 29 oktober 2021: Medio 2021 hebben wij de leden geïnformeerd over de ingediende aanvraag van de omgevingsvergunning voor het plaatsen van verlichting op de banen 1 t/m 4. Bij deze informeren wij jullie over de voortgang. Onze aanvraag is in goede orde ontvangen en in behandeling. Er is regelmatig contact met de behandelend gemeenteambtenaar, die ons overigens zeer ter wille is, maar het proces helaas niet kan versnellen. Onze aanvraag bestaat uit 2 delen. Enerzijds betreft het de bouwvergunning voor de masten, anderzijds betreft het de Flora en Fauna wetgeving. Alvorens de gemeente de bouwvergunning in behandeling kan nemen moet de Omgevingsdienst Haaglanden eerst een uitspraak doen over de volledigheid van ons dossier en advies geven t.b.v. de Flora en Fauna wetgeving. De Omgevingsdienst Haaglanden heeft een achterstand die is opgelopen naar ongeveer 6 maanden, mede veroorzaakt door de aangescherpte wetgeving rondom stikstof. De verwachting is dat de vergunning niet voor begin 2022 wordt verleend. Wij hadden graag positiever nieuws gebracht, maar hopen hiermee in ieder geval op dit moment eventuele onduidelijkheden te hebben weggenomen. Mochten er hierover nog vragen zijn dan kunnen jullie je te allen tijde wenden tot het bestuur of een mail sturen naar secretaris@oranje-tc.nl.
+ +

Lees meer

Najaars/winterperiode: actuele baanstatus

De afgelopen nachten hebben we dit seizoen voor het eerst te maken gehad met lichte nachtvorst. Wat betekent dit voor de banen en de bespeelbaarheid hiervan? Er zijn vele variabele factoren die bepalen of de banen bespeelbaar zijn of niet. En hoe communiceren we deze actuele baanstatus met onze leden?

Gedurende de gehele herfst-/winterperiode zijn de banen vanaf 10.15 uur te reserveren in het online reserveringssysteem. 

Lees meer
Banen slepen doe je zo

Sproeitijden & sleepinstructie banen

Met het ingaan van de winterperiode, is het weer vaak wisselvallig, er valt af en aan regen, als gevolg liggen er plassen op banen, bladeren dwarrelen op de banen, nachtvorst en zo meer. Zoals bekend is op de homepage de BAANSTATUS* te lezen: OPEN of GESLOTEN. Als de status verandert, wordt dit ook in de ClubApp aangepast en een alert gestuurd. Pas zonodig je instellingen hiervoor aan.  
*NB: op laptop rechts bovenin, op smartphone onderaan de homepage. 

Als voor langere duur de banen niet bespeelbaar zijn, wordt de baanstatus aangepast naar GESLOTEN. Dit is met name bij nachtvorst het geval. Het gehele park is dan gesloten.  De baanstatus wordt niet aangepast wanneer de banen (tijdelijk) niet bespeelbaar zijn a.g.v. de regen. Dit betekent echter niet dat de banen ook altijd meteen bespeelbaar zijn zodra het stopt met regenen.  

BELANGRIJK: de banen zijn niet bespeelbaar als er PLASSEN op liggen of als de banen 'spekkig' (glad) zijn. De hele baan inclusief zijkanten moet droog zijn! We zien helaas regelmatig leden met sleepnetten of met de lijnvegers over de plassen vegen om de baan versneld droog te krijgen. DOE DIT NIET…DIT IS EXTREEM SLECHT VOOR DE BAAN!! De baan moet uit zichzelf drogen en is daarna pas weer bespeelbaar. 

We begrijpen dat het soms heel ongemakkelijk is wanneer je net een baan hebt gereserveerd, maar hou hier op voorhand rekening mee. Wijzig eventueel je reservering naar een periode later. Overigens is het ook voor een ieders eigen veiligheid! Als de banen nog te vochtig en glad zijn, kan je een uitglijder maken, vervelend vallen en iets ernstig verzwikken of zelfs breken...
+ + 
Om onze banen in optimale conditie te houden, moet de baan voor het verlaten in zijn geheel worden gesleept, dus inclusief achter- en zijkanten.
Hoe en wanneer je dat moet doen, lees je hieronder.
Sproeien banen: Dagelijks worden de banen meermaals gesproeid op vaste tijden via een geautomatiseerd systeem. 
De gemiddelde sproeitijd is ongeveer 5 minuten per baan. Het sproeisysteem begint op baan 6, vervolgens baan 5, baan 2, baan 1, baan 8, baan 7, baan 4, baan 3 en als laatste baan 9.
De baan dient droog te zijn voordat er weer getennist kan worden.
Voor het beste resultaat van de baan, dient deze te worden gesleept voordat de sproeiers aangaan.   
Sproeitijden: 08.00 uur, 11.00 uur, 13.00 uur, 15.00 uur, 18.00 uur & 22.00 uur.

Lees meer

Instructie baanonderhoud vrijwilligers OTC

Wat heb je nodig? De 2 vlakkers (zie foto) staan in het materiaalhok, gelegen achter baan 6, te bereiken via het muurtje (zie foto). Graag na gebruik ook daar weer terugzetten. De netten liggen altijd op de baan zelf.

Hoe ga je te werk? Eerst de gehele baan (inclusief zijkanten en achterkanten) goed slepen in de lengterichting (conform instructie, zie hieronder). Zodoende zijn onregelmatigheden en kuiltjes goed te zien. Kuiltjes kun je eerst met je schoen dichten en aanstampen. Daarna begin je met vlakken. Met de ‘zachte kant’ van de vlakker trek je vervolgens het oppervlak gelijk. Als alle oneffenheden zijn gevlakt, nogmaals de baan helemaal goed slepen.

Veel dank voor jullie hulp!! 

Lees meer

Banen

OTC heeft 9 gravel premium + banen. Op deze banen kan het hele jaar door gespeeld worden, behalve als het dooit. Als tijdens de winterperiode de banen niet bespeelbaar zijn, dan is dit vermeld op de homepage. Er zijn vier banen met verlichting, op deze banen kan tot 23.00 uur 's avonds gespeeld worden. 
Nu OTC zelf voor het onderhoud van de banen verantwoordelijk is, zijn we er allemaal bij gebaat om verstandig met de banen om te gaan! 

Hoe? 

Lees meer