Contributie 2023

Op de 9 premium gravel+ banen van OTC kan het gehele jaar door worden gespeeld, met uitzondering van periode met vorst/dooi in de wintermaanden. De banen zijn open van 's ochtends 09.00 uur tot 's avonds 23.00 uur. In het weekend tot 20.00 uur. In de avond kan op 4 banen verlicht worden gespeeld. In de wintermaanden worden afwijkende openings- en sluitingstijden gehanteerd. Dit wordt verwerkt in het online reserveringssysteem

Voor 2023 is door de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 13 februari 2023 de contributie voor de verschillende OTC lidmaatschappen als volgt vastgesteld :

Senioren Bedrag Omschrijving
Senior lid 304,00 22 jaar en ouder
Dag lid 221,00 Spelen op werkdagen (ma-vrij) tot 15.00 uur
Student lid 170,00 19 t/m 21 jaar of studerend (voltijd studie)
Buiten lid 175,00 Niet wonend in de regio Haaglanden plus Voorschoten
Jeugd    
Tenniskids  41,00 Basisschool (5 t/m 6 jaar)
Jeugd  149,00 Basis- & middelbare school (7 t/m 18 jaar) 
Familielidmaatschap*    
1 kind 711,00 2 ouders senior lid & 1 kind (Jeugd 7 t/m 18 jaar)
2 kinderen 814,00 2 ouders senior lid & 2 kinderen (Jeugd 7 t/m 18 jaar)
3+ kinderen 917,00 2 ouders senior lid & 3 of meer kinderen (Jeugd 7 t/m 18 jaar)
     
Donateur  85,00 Donateurschap OTC

 

Opmerkingen:

1)    Een verenigingsjaar van OTC loopt van 1 januari t/m 31 december
2)    Als peildatum voor de leeftijden geldt 1 januari van elk jaar;
3)    Familielidmaatschap geldt alleen als twee ouders het volledige lidmaatschap betalen. Tenniskids worden niet meegerekend; 
4)    Aan de KNLTB competitie kunnen jeugd-, student- en seniorleden (exclusief dagleden en buitenleden) deelnemen.
5)    Het 'student-lidmaatschap' geldt voor studenten die een voltijds studie volgen en een geldig inschrijvingsbewijs van het opleidingsinstituut kunnen overleggen.

Aan leden die na 1 juni van het verenigingsjaar lid worden, wordt een korting verleend van 25%. Aan leden die na 1 augustus van het verenigingsjaar lid worden, wordt een korting verleend van 50%.