Lidmaatschap OTC Tarieven 2022

Update jan 2022: 
Helaas kent OTC op dit moment een ledenstop. Je kunt je wel inschrijven, je wordt dan toegevoegd aan de wachtlijst.

Op de 9 premium gravel+ banen van OTC kan het gehele jaar door worden gespeeld, met uitzondering van periode met vorst/dooi in de wintermaanden. De banen zijn open van 's ochtends 09.00 uur tot 's avonds 23.00 uur. In het weekend tot 20.00 uur. In de avond kan op 4 banen verlicht worden gespeeld. In de wintermaanden worden afwijkende openings- en sluitingstijden gehanteerd. Dit wordt verwerkt in het online reserveringssysteem.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering d.d. 21 maart 2022 worden de tarieven voor 2022 vastgesteld. Ten opzichte van 2021 zijn de contributies ongewijzigd, met uitzondering van een administratieve correctie die wordt doorgevoerd op de familielidmaatschappen
NB: de contributies voor 2022 worden zoals te doen gebruikelijk wel eind februari al geïnd.

OTC kent de volgende lidmaatschappen voor 2022: 

Senioren Bedrag Omschrijving
Senior lid 295,00 22 jaar en ouder
Dag lid 215,00 Spelen op werkdagen (ma-vrij) tot 15.00 uur
Student lid 165,00 19 t/m 21 jaar of studerend
Buiten lid 170,00 Niet wonend in de regio Haaglanden plus Voorschoten
Jeugd    
Tenniskids 40,00 Basisschool (5 t/m 6 jaar)
Jeugd  145,00 Basis- & middelbare school (7 t/m 18 jaar) 
Familielidmaatschap*    
1 kind 690,00 2 ouders senior lid & 1 kind (Jeugd 7 t/m 18 jaar)
2 kinderen 790,00 2 ouders senior lid & 2 kinderen (Jeugd 7 t/m 18 jaar)
3+ kinderen 890,00 2 ouders senior lid & 3 of meer kinderen (Jeugd 7 t/m 18 jaar)

 

Opmerkingen:

1)    Een verenigingsjaar van OTC loopt van 1 januari t/m 31 december
2)    Als peildatum voor de leeftijden geldt 1 januari van elk jaar;
3)    Familielidmaatschap geldt alleen als twee ouders het volledige lidmaatschap betalen. Tenniskids worden niet meegerekend; 
4)    Aan de KNLTB competitie kunnen jeugd-, student- en seniorleden (exclusief dagleden en buitenleden) deelnemen.
5)    Voor een Studentlidmaatschap moet je, indien gevraagd, een "bewijs van inschrijving" kunnen overleggen. 

* Bij het familielidmaatschap wordt een vast bedrag per kind gehanteerd, te weten € 100. In 2021 heeft een incorrecte vaststelling van het familielidmaatschap ervoor gezorgd dat alle familielidmaatschappen handmatig verwerkt moesten worden. Met deze correctie zijn nu ook de familielidmaatschappen automatisch vanuit het systeem weer te verwerken.
B
ij 1 kind € 690 (ipv € 680, voor het kind werd € 90 berekend, nu € 100). Contributie 2022 is € 10 meer t.o.v. 2021.  
Bij 2 kind € 790 (zelfde prijs, voor het kind werd/wordt €100 berekend). Contributie 2022 is hetzelfde gebleven. 
Bij 3+ kind € 890 (ipv € 900, voor het kind werd €103,33 berekend). Contributie 2022 is € 10 minder t.o.v. 2021. 

Aan leden die na 1 juni van het verenigingsjaar lid worden, wordt een korting verleend van 25%. Aan leden die na 1 augustus van het verenigingsjaar lid worden, wordt een korting verleend van 50%.