Lidmaatschap OTC Tarieven 2021

Update 31 mei 2021: Het maximale aantal jeugd- en seniorenleden is bereikt. Dit betekent dat er een algehele ledenstop geldt. Dit seizoen kunnen wij dan ook geen nieuwe leden meer plaatsen. 
+ + 

Op de 9 premium gravel+ banen van OTC kan het gehele jaar door worden gespeeld, met uitzondering van periode met vorst/dooi in de wintermaanden. De banen zijn open van 's ochtends 09.00 uur tot 's avonds 23.00 uur. In het weekend tot 20.00 uur. In de avond kan op 4 banen met verlichting worden gespeeld. In de wintermaanden kunnen afwijkende openings- en sluitingstijden worden gehanteerd. Dit wordt verwerkt in het online reserveringssysteem.

Tijdens de ALV (15 februari 2021) zijn de tarieven voor 2021 vastgesteld.

OTC kent de volgende lidmaatschappen voor 2021: 

Senioren Bedrag Omschrijving
Senior lid 295,00 22 jaar en ouder
Dag lid 215,00 Spelen op werkdagen (ma-vrij) tot 15.00 uur
Student lid 165,00 19 t/m 21 jaar of studerend
Buiten lid 170,00 Niet wonend in de regio Haaglanden plus Voorschoten
Jeugd    
Tenniskids 40,00 Basisschool (5 t/m 6 jaar)
Jeugd  145,00 Basis- & middelbare school (7 t/m 18 jaar) 
Familie lidmaatschap    
1 kind 680,00 2 ouders senior lid & 1 kind (jeugd)
2 kinderen 790,00 2 ouders senior lid & 2 kinderen (jeugd)
3+ kinderen 900,00 2 ouders senior lid & 3 of meer kinderen (jeugd)

 

Opmerkingen:

1)    Een verenigingsjaar van OTC loopt van 1 januari t/m 31 december
2)    Als peildatum voor de leeftijden geldt 1 januari van elk jaar;
3)    Familielidmaatschap geldt alleen als twee ouders het volledige lidmaatschap betalen. Tenniskids worden niet meegerekend; 
4)    Aan de KNLTB competitie kunnen  jeugd-, student- en seniorleden (exclusief dagleden en buitenleden) deelnemen.

Aan leden die na 1 juni van het verenigingsjaar lid worden, wordt een korting verleend van 25%. Aan leden die na 1 augustus van het verenigingsjaar lid worden, wordt een korting verleend van 50%.