Aanmelden, betalingsvoorwaarden en opzeggen

 Aanmelden

Wil je lid worden van OTC dan kan dat via het digitale inschrijfformulier . 
Na het versturen van dit formulier (mét foto) ontvang je per omgaande een bevestiging en een overzicht (PDF bijlage) van je ingevulde gegevens. Nadat de aanmelding bij de ledenadministratie is verwerkt kun je een email verwachten met de overige relevante informatie (inlog website, KNLTB-pas etc).

LET OP: Met het indienen van het inschrijfformulier geef je aan akkoord te zijn met de onderstaande opzeg- en betalingsvoorwaarden en heb je kennis genomen van de statuten en het huishoudelijk reglement van OTC. 

Algemene betalingsvoorwaarden
Als je geen machtiging hebt afgegeven voor een automatische incasso van de contributie dan moet je rekening houden met deze betalingsvoorwaarden:  Indien de contributiebetaling niet 30 dagen na factuurdatum is ontvangen, brengt OTC €10 administratiekosten in rekening, 60 dagen na factuurdatum worden deze kosten verhoogd naar €25 en na 3 maanden zal OTC overgaan op andere maatregelen zoals het inschakelen van een incassobureau. De hierbij gemoeide kosten komen dan voor eigen rekening. Bovendien ben je dan niet meer speelgerechtigd totdat betaling is ontvangen.

Opzeggen
Het verenigingsjaar van OTC loopt van 1 januari t/m 31 december en mocht je het lidmaatschap willen opzeggen, dan moet dat vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar. Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk, bij voorkeur per e-mail, te gebeuren bij de ledenadministratie. Als je niet op tijd opzegt, ben je de volledige contributie voor het volgende jaar verschuldigd. De opzegging van het lidmaatschap wordt per e-mail door de ledenadministratie bevestigd. Geen bevestiging betekent dat er geen opzegging is ontvangen.

Oranje Tennisclub 
t.a.v. de ledenadministratie
Van Zaeckstraat 100
2596TV Den Haag
e-mail: ledenadministratie@oranje-tc.nl