Algemene voorwaarden lessen

Algemene Voorwaarden Tennislessen OTC: 

 • De lessen worden gegeven door Tennis Organisatie TennisTOPS. De trainers zijn allen in het bezit van een geldig trainerslicentie.
 • Een lescyclus bestaat uit 16 lessen in de zomer en 15 lessen in de winter.
 • Indien de leraar verhinderd is, zal de leraar dit aan de cursisten melden en zal de les worden ingehaald. Ook kan de les door een andere leraar gegeven worden.
 • Een leerling kan niet zonder toestemming de les overdragen aan een ander zonder toestemming te vragen aan de leraar. 
 • Voor het totaal verschuldigde lesgeld krijgt u een factuur.
 • Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
 • Lessen die op erkende feestdagen vallen worden ingehaald.
 • Per cyclus van 16 lessen wordt 1 regenles ingehaald.
 • Bij twijfel over het doorgaan van de les i.v.m. slechte weersomstandigheden, belt u het clubhuis van OTC op telefoonnummer 070 – 324 23 85 of neem contact op met de trainers.
 • Er zijn geen lessen tijdens het Open Toernooi en tijdens de schoolzomervakantie, hierin kunnen wel inhaallessen worden gegeven.
 • Afzeggen van privé́lessen is uitsluitend mogelijk langer dan 24 uur van te voren. Bij afzegging minder dan 24 uur voor aanvang van de les is de les voor rekening van de cursist.
 • Bel af bij uw trainers: Jan Rienk van de Poel 06 - 1391 5749 of Richard Noltenius 06 - 27050074.
 • De leraar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een blessure of de gevolgen van een ongeval die tijdens de les ontstaat.
 • Door de beperkte baancapaciteit is het inschrijven voor een tennisles geen garantie voor plaatsing.
 • De leerling moet een lid zijn van OTC.