Belangrijk: KNLTB Competitiereglement & boetes

Beste teamleiders, 

De KNLTB werkt met een competitiereglement waar ze zich strikt aan houden. Vorig jaar heeft OTC helaas een aantal boetes ontvangen omdat er niet volgens het regelement is geregistreerd. Hierbij het verzoek om het gedeelde stroomschema en onderstaand reglement te volgen.
Lees hier het competitiereglement van de KNLTB. 

Onder niet kunnen spelen wordt in dit verband verstaan:
a. geen banen beschikbaar hebben om organisatorische redenen;
b. het niet bespeelbaar zijn van ten minste één baan per thuisspelend team binnen een uur na de vastgestelde of overeengekomen tijd;
c. het niet bespeelbaar zijn van een baan binnen een uur na een onderbreking van de wedstrijd wegens weersomstandigheden. 

Verenigingen kunnen overeenkomen een wedstrijd geheel of gedeeltelijk eerder te spelen dan op de vastgestelde datum. Een vooraf gespeelde wedstrijd wordt geacht te zijn gespeeld op de oorspronkelijke datum. Een op een inhaaldatum gespeelde partij wordt geacht te zijn gespeeld op de oorspronkelijke dag van het competitieprogramma.

Voor een dubbelcheck van de ingevoerde gegevens zijn altijd leden (TC, Jeugdcommissie e/o captains van andere competitieteams) aanwezig die kunnen helpen, of deel je vraag in de captainsapp. 
We wijzen iedereen erop dat in het geval van een boete, OTC deze zal doorsturen naar het desbetreffende team. 

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking!
We wensen alle teams een sportief & succesvol competitieseizoen toe,
OTC Technische Commissie & OTC Jeugd Commissie

mijnKNLTB

Alle informatie over de KNLTB competitie / toernooien vind je via de KNLTB site : mijnknltb.toernooi.nl.
Tijdens de competitie zijn op deze site alle SCHEMA'S, UITSLAGEN en STANDEN te vinden.

Algemene info competitie

Bij OTC doet een groot aantal teams mee met de Voorjaars-, Zomeravond- en Najaarscompetitie. Teams doen mee op verschillende dagen en op verschillende niveaus. Door de brede samenstelling hiervan is het voor een grote groep toegankelijk en aantrekkelijk om op OTC competitie te spelen. De Technische Commissie regelt alle zaken rondom competitietennis op OTC o.a.:
-       Inschrijven competitieteams bij de KNLTB
-       Aanvragen dispensatie
-       Baanindeling per ronde opstellen
-       Invoeren starttijden en andere gegevens
-       Invoeren banenschema op elektronisch afhangbord
-       Mapjes captains samenstellen en uitreiken
-       Terugtrekken competitieteams

Belangrijke zaken voor competitiespelers

  • Ieder jaar moeten de teams opnieuw worden ingeschreven. Na de zomer maakt de KNLTB de deadline bekend voor de Voorjaarscompetitie, meestal ligt deze rond 1 december. Voor de Najaarscompetitie ligt deze rond 1 juni. Zorg er dus voor dat je op tijd je team weer opgeeft voor de betreffende competitie. 
  • Variabele starttijden: hoe drukker het wordt, des te vaker zal er gebruik worden gemaakt van variabele starttijden (binnen de vastgesteld spelregels van de KNTLB). Het is belangrijk om hierbij de volgende zaken te onthouden:
    1.     Het is de verantwoordelijkheid van de captain van een team, om voor uit- en thuiswedstrijden vast stellen wat de aanvangstijden voor hun specifieke wedstrijden zijn. 
    2.     Het is tot acht dagen vóór een speelronde mogelijk om aanvangstijden aan te passen. Wil je zelf een andere aanvangstijd aanvragen denk dan aan deze termijn. En kijk je voor een uitwedstrijd naar de aanvangstijden op de KNLTB site of app, houd dan ook deze termijn in acht.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de Technische Commissie via tc@oranje-tc.nl.

Voor de inschrijving voor jeugdcompetitie is de jeugdcommissie het aanspreekpunt via jeugd@oranje-tc.nl