Erevoorzitters, Ereleden en Leden van Verdienste

Uit de Statuten van OTC:

Leden die zich op bijzondere wijze jegens de vereniging onderscheiden hebben en leden die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, tot erelid dan wel lid van verdienste benoemd worden. 

Erevoorzitters

1918                  jhr. W.H. Hooft †
1921                  V.R. Los van Aarlanderveen †
1926                  F.H. Martin Koch †
1931                  C. van der Hoop †
1946                  mr Th. O. Palthe †
1956                  C. Dekker (postuum) †
1985                  C.K. Dekker †
2000                  ir F.V. Engelenburg †

Ereleden

1925                  J. van Gheel Gildemeester †
1946                  mw. W. Giel †
1946                  mr. W. van Heel †
1946                  mw. Chr. M. Pool †
1959                  H.W. van der Lee †
1964                  mw. J.R. Sikkens †
1968                  drs. Th. A. van der Spil †
1982                  mw. mr L.M. van den Broeke-van Dijk †
1996                  mw. J.M. Nijkerk-Moussault
2000                  mr. J.A.Th. Bollerman
2014                  mr. H.A. Koemans
2016                  mw. A.M. Fetter
2023                  R. Blomsma

Leden van verdienste

1954                  mr J.W. Muller †
1960                  mw. J. Knaap-Cremer †
1960                  J.W. van Aalst †
1960                  J.A. Cijfer †
1960                  drs. Th. A. van der Spil †
1962                  mr R.M. Gallas †
1963                  drs J.C. Jansse †
1966                  mw. mr W. de Jong-Tamminga van Eijsinga †
1968                  mw. M.L.J. Janssens
1969                  drs H.R. van den Broeke †
1969                  C. Dekker † 
1971                  Th.E. Rueb †
1974                  ir F.V. Engelenburg †
1974                  A. de Grave †
1975                  mw. M.S. Beets-Jentink †
1977                  mr J. Stakenburg †
1978                  mr R.F.J. Koekebakker
1981                  mw. W.D. Lucas-Duitgenius †
1985                  J.W. Dommers
1985                  ir W. Leeuwenburgh †
1988                  dr R.M. Castelein
1989                  mr J.A.Th. Bollerman
1989                  mw. J.L. Bollerman-Douwes Dekker
1989                  C. van de Poll †
1991                  mw. A.M. Willinge-Nieuwdorp †
1992                  mw. H.J. Voûte-Keijser
1993                  ir E. de Groot
1994                  mw. A.P. Slingenberg-Broertjes
1995                  mw. A.M. Fetter
1995                  J.J.L. Willinge
1999                  A.A. Nijkerk
1999                  mw. M.R. van Doorn-Versteegh
2000                  mw. F.K. Nassy
2001                  mw. T. Hoogeveen †
2002                  mw. K. Koemans-van Kessel †
2005                  mw. M. van Goor-Sodderland
2005                  mr. R.J. Kasten
2009                  mw. S. Rishworth-la Lau †
2020                  mw. M. d'Engelbronner-Bouwman
2020                  R. Blomsma
2020                  mw. F.N. Molkenboer-Schneider
2021                  mw. E.A.E. Mulders
2021                  J.D. Bokhoven
2022                  mw. E.T.H.M. Mulders-Franssen
2022                  R.W. van Koesveld 
2023                  H.J. Meere
2024                  J. d'Engelbronner 

Jan d'Engelbronner

Tijdens de ALV van 26 februari jl. is Jan d’Engelbronner door het bestuur voorgedragen als Lid van Verdienste. Op voordracht van erelid Henny Koemans wordt Jan per direct onder luid applaus benoemd als Lid van Verdienste.

Lees meer

Henk Jan Meere

Na afloop van het OTC Golftoernooi op 2 september jl. is Henk Jan Meere door het Bestuur voorgedragen tot Lid van Verdienste van OTC. Tijdens de ALV op 26 februari 2024 is de benoeming officieel voor goedkeuring voorgelegd aan de leden en met luid applaus benoemd. 

Lees meer

Erelid: Robert Blomsma

Tijdens de ALV op 13 februari 2023 heeft Robert Blomsma aangegeven terug te treden als bestuurslid/vice-voorzitter. Tijdens deze avond is hij door de voorzitter benoemd tot Erelid van OTC, waarvoor de aanwezige leden (waaronder ook drie ereleden) in de vorm van een luid applaus hun goedkeuring hebben gegeven.

Lees meer

Ruud van Koesveld

Tijdens de OTC Onderlinge 2022 is Ruud door het bestuur voorgedragen als Lid van Verdienste van OTC; tijdens de ALV van 13 februari 2023 is de voordracht door de leden goedgekeurd. 

Lees meer

Els Mulders-Franssen

Tijdens de OTC Onderlinge 2022 is Els door het bestuur voorgedragen als Lid van Verdienste van OTC; tijdens de ALV van 13 februari 2023 is de voordracht door de leden goedgekeurd. 

Lees meer

Emily Mulders

Tijdens de OTC Onderlinge 2021 is Emily door het bestuur voorgedragen als Lid van Verdienste van OTC; tijdens de ALV van 21 maart 2022 is de voordracht door de leden goedgekeurd. 

Lees meer

Jan-Dirk Bokhoven

Tijdens de OTC Onderlinge 2021 is Jan-Dirk door het bestuur voorgedragen als Lid van Verdienste van OTC; tijdens de ALV van 21 maart 2022 is de voordracht door de leden goedgekeurd. 

Lees meer

Robert Blomsma

Tijdens de  OTC Reünistenmiddag 2020 is Robert door het bestuur voorgedragen als Lid van Verdienste van OTC.