Lidmaatschap OTC Tarieven 2022

Update jan 2022: 
Helaas kent OTC op dit moment een ledenstop. Je kunt je wel inschrijven, je wordt dan toegevoegd aan de wachtlijst.

Op de 9 premium gravel+ banen van OTC kan het gehele jaar door worden gespeeld, met uitzondering van periode met vorst/dooi in de wintermaanden. De banen zijn open van 's ochtends 09.00 uur tot 's avonds 23.00 uur. In het weekend tot 20.00 uur. In de avond kan op 4 banen verlicht worden gespeeld. In de wintermaanden worden afwijkende openings- en sluitingstijden gehanteerd. Dit wordt verwerkt in het online reserveringssysteem

OTC kent de volgende lidmaatschappen voor 2022, vastgesteld tijdens de ALV dd 21 maart 2022: 

Senioren Bedrag Omschrijving
Senior lid 295,00 22 jaar en ouder
Dag lid 215,00 Spelen op werkdagen (ma-vrij) tot 15.00 uur
Student lid 165,00 19 t/m 21 jaar of studerend
Buiten lid 170,00 Niet wonend in de regio Haaglanden plus Voorschoten
Donateur    
Jeugd    
Tenniskids  40,00 Basisschool (5 t/m 6 jaar)
Jeugd  145,00 Basis- & middelbare school (7 t/m 18 jaar) 
Familielidmaatschap*    
1 kind 690,00 2 ouders senior lid & 1 kind (Jeugd 7 t/m 18 jaar)
2 kinderen 790,00 2 ouders senior lid & 2 kinderen (Jeugd 7 t/m 18 jaar)
3+ kinderen 890,00 2 ouders senior lid & 3 of meer kinderen (Jeugd 7 t/m 18 jaar)

 

Opmerkingen:

1)    Een verenigingsjaar van OTC loopt van 1 januari t/m 31 december
2)    Als peildatum voor de leeftijden geldt 1 januari van elk jaar;
3)    Familielidmaatschap geldt alleen als twee ouders het volledige lidmaatschap betalen. Tenniskids worden niet meegerekend; 
4)    Aan de KNLTB competitie kunnen jeugd-, student- en seniorleden (exclusief dagleden en buitenleden) deelnemen.
5)    Voor een Studentlidmaatschap moet je, indien gevraagd, een "bewijs van inschrijving" kunnen overleggen. 

Aan leden die na 1 juni van het verenigingsjaar lid worden, wordt een korting verleend van 25%. Aan leden die na 1 augustus van het verenigingsjaar lid worden, wordt een korting verleend van 50%.