Opzeggen lidmaatschap OTC

Het verenigingsjaar van OTC loopt van 1 januari t/m 31 december en mocht je het lidmaatschap willen opzeggen, dan moet dat uiterlijk 1 december van het lopende verenigingsjaar. 

Doe je dit niet, dan wordt jouw lidmaatschap automatisch verlengd. Je bent dan verplicht de contributie te voldoen. Ook als je tussentijds jouw lidmaatschap opzegt, dan blijf je de contributie voor het hele betreffende verenigingsjaar verschuldigd.

Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk, bij voorkeur per e-mail, te gebeuren bij de ledenadministratie. De opzegging van het lidmaatschap wordt per e-mail door de ledenadministratie bevestigd. Geen bevestiging betekent dat er geen opzegging is ontvangen.

Oranje Tennisclub 
t.a.v. de ledenadministratie
Van Zaeckstraat 100
2596TV Den Haag
e-mail: ledenadministratie@oranje-tc.nl

--------------------------------------------------

To end your membership of OTC, you will have to give notice of termination before December 1st.

Your membership will not end automatically.  If you do not give notice on time, your membership will be automatically renewed for a year.  If you wish to cancel your membership during the season, you will be required to pay the full contribution fee for that season.

Termination of membership must be done in writing, preferably by e-mail, to the member administration. The termination of membership will be confirmed by e-mail by the member administration. No confirmation means that no cancellation has been received.