Opzeggen lidmaatschap OTC

Het verenigingsjaar van OTC loopt van 1 januari t/m 31 december en mocht je het lidmaatschap willen opzeggen, dan moet dat uiterlijk 1 december van het lopende verenigingsjaar. 

Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk, bij voorkeur per e-mail, te gebeuren bij de ledenadministratie. Als je niet op tijd opzegt, ben je de volledige contributie voor het volgende jaar verschuldigd. De opzegging van het lidmaatschap wordt per e-mail door de ledenadministratie bevestigd. Geen bevestiging betekent dat er geen opzegging is ontvangen.

Oranje Tennisclub 
t.a.v. de ledenadministratie
Van Zaeckstraat 100
2596TV Den Haag
e-mail: ledenadministratie@oranje-tc.nl