Belangrijk nieuws: geslaagde verkoop grond OTC

Beste OTC-leden, 

De afgelopen jaren is er veel te doen geweest over een eventuele verkoop van de grond waarop OTC is gehuisvest. In 2018 hebben we als vereniging geprobeerd de grond te kopen, wat toen helaas niet gelukt is. Onlangs heeft de Koninklijke HC&VV ook een poging gedaan met als doel een extra voetbalveld te realiseren, echter heeft daar op het laatste moment van afgezien.

Afgelopen maanden heeft trouw OTC-lid Karel de Jong achter de schermen onderhandeld met de heer Kröner, de eigenaar van de grond, en hebben uiteindelijk met elkaar overeenstemming bereikt. Omdat er de afgelopen maanden toch de nodige onrust speelde bij de leden over een mogelijke overname, is ervoor gekozen dit traject zoveel mogelijk in stilte te laten voltrekken waarbij Hans Willinge (voorzitter OTC) continue op de hoogte is gehouden.

Het bestuur is verheugd te melden dat de grond waarop OTC is gehuisvest vandaag bij de notaris is overgedragen aan Karel de Jong. Het bestuur maakt via deze weg van de gelegenheid gebruik om Karel van harte te feliciteren met de geslaagde aankoop! 

Karel heeft heel lang getwijfeld om deze stap te zetten, maar toen er begin dit jaar sprake was van de mogelijkheid dat onze tennisbanen in de nabij toekomst een voetbalveld zouden worden, heeft Karel gemeend te moeten gaan praten met de heer Kröner. De belangrijkste reden voor Karel om deze stap te zetten is dat hiermee de continuïteit voor OTC als tennisvereniging gewaarborgd is. Het is belangrijk voor Karel dat OTC en haar leden ook in de toekomst op de huidige plek kunnen blijven tennissen en dat het park vooral uit handen blijft van partijen die eventueel andere bedoelingen hebben dan tennis. De heer Kröner onderschreef dit ook en zodoende zijn beide partijen er op een constructieve manier uitgekomen.

Het bestuur en Karel kijken uit naar een prettige samenwerking, met ingang van 1 september 2023, zodat OTC kan blijven floreren! 

Met sportieve groet, 
OTC Bestuur
Hans Willinge, Robbert Blij, Robert Dicke, Philip de Bruijn, Stefan Hovelynck, Renée van Schaik, Katja Op de Coul & Désirée Boek

Nieuws Overzicht