Heropening OTC terras & brasserie Kecil vanaf 1 juni

UPDATE 6 augustus

Voor Brasserie Kecil geldt het volgende:
In het clubhuis en op het terras, binnen en buiten, houden leden altijd 1,5 meter afstand tot elkaar (tenzij ze uit 1 huishouden komen) en hebben ze een vaste zitplaats. Daarnaast geldt dat er altijd een reservering en gezondheidscheck dient plaats te vinden. In de horeca is het verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Wij verzoeken onze leden om hieraan mee te werken. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor bron- en contactonderzoek. 

Contactgegevens Brasserie Kecil voor informatie & reserveringen: 070 - 324 23 85 of horeca@oranje-tc.nl

In de vakantieperiode zijn de openingstijden van het clubhuis als volgt:
Maandag t/m vrijdag: 09.00 – 12.00 uur, 16.00 – 23.00 uur           
Zaterdag en zondag: 09.00 – 20.00 uur
De zij-ingang blijft geopend; de WC's en de kleedkamers zijn dus toegankelijk.  

BELANGRIJK: In lijn met het horecaprotocol, moet iedereen zich eerst melden bij de bar in de brasserie. Charlie noteert de gegevens (naam/telefoon t.b.v. GGD indien nodig) en begeleidt de gasten vervolgens naar tafel op terras e/o in brasserie. 
Voor de brasserie is het verplicht om te reserveren; op het terras kan zonder reservering gegeten worden. 
Helaas is het nog niet toegestaan om staand te borrelen en te kletsen op het terras. 
De bar is alleen beschikbaar voor het doorgeven van bestellingen. 
Meubilair mag niet worden verschoven! Terras en brasserie zijn zorgvuldig op basis van de 1,5 meter richtlijn ingericht. 
Bij het niet naleven van de regels door onze leden riskeren Charlie (brasserie/terras) en OTC (park) een forse bekeuring! 
+ +  
Brasserie Kecil mag met ingang van maandag 1 juni om 12.00 uur zijn deuren weer openen! Uiteraard gelden nog altijd de eerder afgekondigde (hygiëne) maatregelen. Het belangrijkste nog altijd is dat je bij twijfel over je gezondheid thuis blijft. Op het park neem je altijd de 1,5 meter regel in acht. Leden kunnen hierop actief worden aangesproken door pachter, bestuur én elkaar. Ten aanzien van openstelling van het terras en de brasserie gelden aanvullende voorwaarden. 

Na onderling overleg hebben het bestuur en Brasserie Kecil bepaald dat primair onze sportende OTC-leden weer gebruik kunnen maken van het terras en de brasserie. Deze zijn heringericht op basis van de 1,5 meter richtlijn. Volg altijd de aangegeven routing op het park! Vanaf 1 juni kun je voor óf na het tennissen consumpties gebruiken op het terras (zonder reservering) of in de brasserie (met reservering). Kijk bij downloads voor het aangepaste stappenplan.

Het park is alleen toegankelijk voor sportende jeugd- en seniorleden van OTC en ouders/begeleiders van de op dat moment spelende jeugdleden. Voor ouders/begeleiders is het nog altijd niet toegestaan om bij de lessen van hun kind/kinderen bij de baan te staan. Echter, je kunt als ouder/begeleider plaats nemen op het terras; een consumptie is verplicht. Na afloop van de les verlaten ouder/begeleider en kind het park. 
Voor passanten en buurtbewoners (niet-leden) is het park helaas nog niet toegankelijk.

Het park is geopend van: 
ma – vrij : 09.00 – 22.30 uur
zat – zon: 09.00 – 20.00 uur

Contactgegevens Brasserie Kecil voor informatie & reserveringen: 070 - 324 23 85 of horeca@oranje-tc.nl. Kijk voor het menu op de website bij de download.  

De regels voor gebruik van terras en brasserie zijn als volgt:

1.  TERRAS

Op het terras zijn diverse zitjes ingericht op 1,5 meter afstand. Je kunt alleen zittend van het terras gebruik maken op vrije plaatsen. Het is niet nodig om een plekje op het terras te reserveren. Het is echter wel verplicht om je naam op te geven; de pachter zal hiernaar vragen. Het is niet toegestaan om staand op het terras te verblijven. Het meubilair blijft op dezelfde plaats staan; tafels en stoelen mogen niet verplaatst worden om andere zithoeken te creëren. Voor de regulatie en conform het protocol van de Koninklijke Horeca Nederland is het gebruik van een consumptie op het terras verplicht.

Hoe kan je bestellen?  
Eén iemand per gezelschap doet de bestelling in de brasserie aan de bar en rekent af. Enkel PIN-betalingen mogelijk. De bestelling moet zelf worden meegenomen naar het terras. De bediening komt na afloop de lege glazen e.d. weer ophalen aan tafel. In de brasserie zijn maximaal 2 personen in de rij toegestaan met 1,5 meter afstand om een bestelling te plaatsen. Vanuit de brasserie wordt er met pijlen aangegeven hoe je de ruimte weer verlaat.
NB: aan de bar mag niet staand geconsumeerd worden.  

2.   BRASSERIE

De brasserie biedt een beperkt aantal zitplaatsen op reservering (via mail, telefonisch of bij aankomst op OTC), waarbij brasserie Kecil navraag doet naar gezondheid en desinfecterende middelen bij binnenkomst aanbiedt. De bediening mag binnen 1,5 meter van de tafels komen om bestellingen op te nemen, te serveren en af te ruimen. Na vertrek wordt meubilair weer goed gereinigd. In de brasserie en aan de bar kan niet staand geconsumeerd worden.

Overige faciliteiten: 
- Het gebruik van de WC’s is toegestaan. Houd hierbij wel goed rekening met het eenrichtingsverkeer. Ingang via de zij-ingang clubhuis. Je verlaat dit deel van het clubhuis weer via de tussendeur en brasserie. Personeel draagt de zorg voor het regelmatig schoonmaken van de toiletten.
- De kleedkamers blijven voorlopig gesloten.

Mag je binnen en op het terras aan één tafel zitten op minder dan 1,5 meter van elkaar?

- Met 3 of meer mensen uit één huishouden: Ja 
- Met 2 of meer mensen uit verschillende huishoudens: Nee 
- Mensen aan verschillende tafels moeten altijd 1,5 meter uit elkaar zitten 
- Binnen geldt een maximum van 30 gasten

Uiteraard vertrouwen we ook bij deze versoepeling weer een ieders medewerking!
Veel tennis- en borrelplezier op OTC!

Downloads: