VERLICHTING BAAN 1 & 2 IN WERKING!

EEN MEMORABEL MOMENT...
Na een zeer intensief traject is de verlichting op baan 1 & 2  nu officieel in gebruik genomen!! Geduld is een schone zaak als je je bedenkt dat het vergunningstraject is ingezet in 2021. Des te mooier nu het resultaat. Afgelopen weken hebben in het teken gestaan van voorbereidende werkzaamheden rondom de banen, het vrijmaken van terrassen, verwijderen van hekwerken etc. Vervolgens kon worden gestart met het graven van de goten voor de kabels. Afgelopen 2 dagen zijn de masten geplaatst, is de verlichting gemonteerd en konden gisteravond de lichten daadwerkelijk getest worden. Dank ook aan alle vrijwilligers die zich hebben ingezet de afgelopen weken! Bekijk de foto's voor een impressie. 
In deze maanden is het al vroeg donker dus extra verlichte banen zijn zeer welkom. Kom lekker tennissen op OTC en blijf vooral ook gezellig een drankje drinken na afloop. 

Hoe gaat het in zijn werk? 
Net als voor de banen 5 t/m 8, kan de verlichting voor baan 1 en 2 worden geactiveerd via het lichtkastje op het overloopje. De knoppen moeten wat langer ingedrukt worden om de lichten aan en uit te laten gaan.

Verzoek aan alle leden: heb jij als laatste gespeeld op een verlichte baan en komen er geen leden meer na jou? Zet dan alsjeblieft de verlichting handmatig uit! Zonde als het licht onnodig blijft branden. Thuis doe je tenslotte ook het licht uit als je weggaat...

Nieuws Overzicht