Vergunningsaanvraag verlichting banen 1 t/m 4

Update 2 maart 2021: Inmiddels zijn wij in het bezit van diverse offertes en in gesprek met leveranciers. Ook krijgt het financiële plaatje vorm. Daarnaast is eind 2020 de vergunningsaanvraag bij de gemeente Den Haag gestart. Naast de omgevingsvergunning dienen wij ook, in het kader van de Wet Natuurbehoud (2017), een rapport te overleggen over de effecten van de verlichting op Flora en Fauna en dan in het bijzonder de effecten op de leefomstandigheden van eventueel aanwezige vleermuizen. In afwachting van dit onderzoek staat de vergunning on hold. Op de website van de gemeente Den haag staat dat deze is afgewezen. Dat is echter niet geheel juist, zodra de rapporten binnen zijn, gaan we nl. verder met de aanvraag. Binnenkort laten wij een lichthinderonderzoek uitvoeren en kan aan de hand van dat onderzoek bepaald worden of er überhaupt effect is op vleermuizen. De uitslag van dat rapport geeft de verdere koers aan. Het dossier wordt zodra mogelijk tijdens een bijzondere ledenvergadering later in 2021 behandeld.
+ +

Lees meer

Najaars/winterperiode: actuele baanstatus

De afgelopen nachten hebben we dit seizoen voor het eerst te maken gehad met lichte nachtvorst. Wat betekent dit voor de banen en de bespeelbaarheid hiervan? Er zijn vele variabele factoren die bepalen of de banen bespeelbaar zijn of niet. En hoe communiceren we deze actuele baanstatus met onze leden?

Gedurende de gehele herfst-/winterperiode zijn de banen vanaf 10.15 uur te reserveren in het online reserveringssysteem. 

Lees meer
Banen slepen doe je zo

Sproeitijden & sleepinstructie banen

Om onze banen in optimale conditie te houden, moet de baan voor het verlaten in zijn geheel worden gesleept, dus inclusief achter- en zijkanten.
Hoe en wanneer je dat moet doen, lees je hieronder.

Sproeien banen: Dagelijks worden de banen meermaals gesproeid op vaste tijden via een geautomatiseerd systeem. 
De gemiddelde sproeitijd is ongeveer 5 minuten per baan. Het sproeisysteem begint op baan 6, vervolgens baan 5, baan 2, baan 1, baan 8, baan 7, baan 4, baan 3 en als laatste baan 9.
De baan dient droog te zijn voordat er weer getennist kan worden.
Voor het beste resultaat van de baan, dient deze te worden gesleept voordat de sproeiers aangaan.   
Sproeitijden: 08.00 uur, 11.00 uur, 13.00 uur, 14.00 uur, 15.00 uur, 18.00 uur & 22.00 uur.

Lees meer

Instructie baanonderhoud vrijwilligers OTC

Wat heb je nodig? De 2 vlakkers (zie foto) staan in het materiaalhok, gelegen achter baan 6, te bereiken via het muurtje (zie foto). Graag na gebruik ook daar weer terugzetten. De netten liggen altijd op de baan zelf.

Hoe ga je te werk? Eerst de gehele baan (inclusief zijkanten en achterkanten) goed slepen in de lengterichting (conform instructie, zie hieronder). Zodoende zijn onregelmatigheden en kuiltjes goed te zien. Kuiltjes kun je eerst met je schoen dichten en aanstampen. Daarna begin je met vlakken. Met de ‘zachte kant’ van de vlakker trek je vervolgens het oppervlak gelijk. Als alle oneffenheden zijn gevlakt, nogmaals de baan helemaal goed slepen.

Veel dank voor jullie hulp!! 

Lees meer

Banen

OTC heeft 9 gravel premium + banen. Op deze banen kan het hele jaar door gespeeld worden, behalve als het dooit. Als tijdens de winterperiode de banen niet bespeelbaar zijn, dan is dit vermeld op de homepage. Er zijn vier banen met verlichting, op deze banen kan tot 23.00 uur 's avonds gespeeld worden. 
Nu OTC zelf voor het onderhoud van de banen verantwoordelijk is, zijn we er allemaal bij gebaat om verstandig met de banen om te gaan! 

Hoe? 

Lees meer