Bijzondere ALV 20 mei

bijzondere ALV

Het bestuur van OTC nodigt u uit voor de Bijzondere Algemene Ledenvergadering die zal plaatsvinden op maandag 20 mei 2019 in het OTC clubhuis, Van Zaeckstraat 100 te Den Haag. De vergadering zal om 20.00 uur aanvangen. Vanaf 19.30 uur kunt u in het clubhuis terecht.

Het voorstel voor aangepaste statuten en huishoudelijke reglement is, evenals de bestaande statuten en huishoudelijk reglement, te vinden via deze link . Iedereen die naar de ALV komt wordt vriendelijk verzocht, indien gewenst, de stukken zelf uit te printen en mee te nemen naar de vergadering.

Agenda

1.     Opening
2.     Ingekomen stukken
3.     Statuten en huishoudelijk reglement
4.     Rondvraag
5.     Sluiting

Nieuws overzicht