Vergunningsaanvraag verlichting banen 1 t/m 4

Update 18 december 2020: Medio december heeft OTC de omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente Den Haag, waarvan op 17 december jl. de ontvangst is bevestigd.

+ + 

OTC heeft leden en omwonenden* heden, zondag 11 oktober 2020, geïnformeerd over het voornemen om een vergunning aan te vragen voor verlichting op de banen 1 t/m 4. *Directe omwonenden Oranje Tennis Club: Van Zaeckstraat (63-99), Van Alkemadelaan (88-116) en Van Drenckwaertstraat.

Anno 2020 is de verlichting voor sportvelden enorm verbeterd. Zowel de intensiteit van het licht (wedstrijd-/trainingsverlichting) als de lichtbundel zijn beter doseerbaar. Hierdoor kan overlast voor de omgeving worden geminimaliseerd en is het daarbij ook nog eens kostenbesparend. Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om lichthinder maximaal te beperken en laten wij ons, bij de keuze voor type verlichting, op voorhand goed informeren over overlast-beperkende maatregelen. Daarnaast nemen wij de algemene regelgeving rondom lichthinder in acht.

Mochten eigen leden e/o omwonenden vanuit hun eigen ervaring of anderszins ons kunnen voorlichten op het gebied van verlichting, dan zijn wij uiteraard zeer geïnteresseerd.

Verdere voortgang communiceren wij voor omwonenden via een speciale besloten facebookpagina: ‘Verlichting OTC’, https://www.facebook.com/groups/350460896191559
Geïnteresseerden dienen hiervoor een eigen Facebook-account te hebben en kunnen verzoeken om lid te worden via deze link. 
Onze eigen leden houden wij op de hoogte met updates in onze nieuwsbrieven en via deze pagina. 

Op dit moment kan nog geen realistische termijn worden opgeven voor de daadwerkelijke uitvoering. Dit hangt af van het gehele verloop van het proces, de snelheid van de procedure-aanvraag en de medewerking van de omwonenden. 

Nieuws Overzicht