Lidmaatschap OTC

Het lidmaatschapsjaar van OTC loopt van 1 januari t/m 31 december.
OTC heeft voor ieder een passend lidmaatschap. Naast het gewone lidmaatschap voor volwassenen (een senior lid), is het ook mogelijk om Dag-lid of Buiten-lid te worden. Voor de jeugd en jongvolwassenen zijn verschillende tarieven, gebaseerd op leeftijd. 
OTC is een familieclub en heeft daarom ook een familielidmaatschap. Dit is een gereduceerd tarief als twee ouders en 1 of meerdere kinderen (t/m 18 jaar) lid zijn. 
Alle leden van OTC zijn automatisch lid van de KNLTB; De verplichte bijdrage aan de KNLTB is inbegrepen in de contributie. 

Besluit je lid te worden van OTC dan kan dat via het digitale aanmeldformulier
Na het versturen van dit formulier (mét foto) ontvang je per omgaande een bevestiging en een overzicht (PDF bijlage) van je ingevulde gegevens. Als je deze bevestiging niet direct hebt ontvangen dan is je aanmelding niet ontvangen door OTC. Het beste is dan een bericht te sturen naar ledenadministratie@oranje-tc.nl zodat er nagegaan kan worden waar het mis is gegaan. Nadat de aanmelding bij de ledenadministratie is binnengekomen én verwerkt kun je een email verwachten met de overige relevante informatie (inlog website, KNLTB-pas etc).

LET OP: Met het indienen van het aanmeldformulier geef je aan akkoord te zijn met onderstaande opzeg- en betalingsvoorwaarden en heb je kennis genomen van de statuten en het huishoudelijk reglement van OTC.  

Algemene betalingsvoorwaarden
OTC maakt gebruik van de automatische incasso. Mocht je om een bepaalde reden geen machtiging hebben afgegeven voor een automatische incasso van de contributie dan moet je rekening houden met deze betalingsvoorwaarden: Indien de contributiebetaling niet 30 dagen na factuurdatum is ontvangen, brengt OTC €10 administratiekosten in rekening, 60 dagen na factuurdatum worden deze kosten verhoogd naar €25 en na 3 maanden zal OTC overgaan op andere maatregelen zoals het inschakelen van een incassobureau. De hierbij gemoeide kosten komen dan voor eigen rekening. Bovendien ben je dan niet meer speelgerechtigd totdat betaling is ontvangen.

Opzeggen
Het verenigingsjaar van OTC loopt van 1 januari t/m 31 december en mocht je het lidmaatschap willen opzeggen, dan moet dat vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar. Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk, bij voorkeur per e-mail, te gebeuren bij de ledenadministratie. Als je niet op tijd opzegt, ben je de volledige contributie voor het volgende jaar verschuldigd. De opzegging van het lidmaatschap wordt per e-mail door de ledenadministratie bevestigd. Geen bevestiging betekent dat er geen opzegging is ontvangen.